Skøde skrivelse

Skødet er et vigtig dokument, og viser omverden at du ejer ejendommen.

Uden tinglysning har skødet ingen virkning, husk derfor altid at få skødet tinglyst, og det sikrer ejendomsretten m.v. til ejendommen.

Skøder

Når du handler bolig, er det vigtig at have styr på købsaftalen og de mange bilag der hører til en bolig-handel. Jeg har stor erfaring i bolighandler og rådgiver på alle de områder, der bliver berørt, når du handler bolig.

Du får et korrekt skøde og digital tinglysning, ligesom jeg sørger for, at du ikke komme til at hæfte for sælgers gæld eller restancer.

Du er sikret professionel rådgivning igennem 35 års erfaring.

Skøder til separation og skilsmisse

Er du og din ægtefælle ved at flytte fra hinanden, og skal den ene af jer overtage den fælles bolig, skal der udarbejdes et nyt skøde.

Det kan jeg være behjælpelig med i forbindelse med separationen eller skilsmissen.

For at udarbejde et skøde skal jeg bruge en kopi af separationsbevillingen eller skilsmissebevillingen samt oplysninger om ejendommens adresse, overtagelsesdag og købesum/gældsovertagelse.

Det er vigtig, at jeg modtager bevillingen, idet denne skal sendes til retten, således I kan blive fri for den almindelige tinglysningsafgift af enten købesummen eller den seneste off. Ejendomsvurdering.

Skøder til separation og skilsmisse